Visors de la Xarxa d'Informació del Parlament de les Illes Balears (Versió 1.0)

Breu descripció de la Xarxa d'Informació

Benvinguts a la Xarxa d'Informació del Parlament de les Illes Balears. A través d'ella podreu accedir a les diferents peces d'informació que la formen, i podreu navegar pels diferents continguts relacionats amb cada una d'elles.

La Xarxa d'Informació està formada pel que anomenam Entitats d'Informació. Alguns exemples d'aquestes entitats són el Registre d'Entrada, el de Sortida, les Fotografies i els Àlbums Fotogràfics. Paulatinament, el nombre d'entitats que participaran de la Xarxa d'Informació creixerà, esdevenint un feel reflex de l'activitat duta a terme al Parlament.