Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'AUDIÈNCIA A LA CONSELLERA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS PER LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER 2020'

Contingut

Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020 Audiènicia a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu de la presentació del Proj. de Llei de Pressupost per a 2020

Accés a la resta de pàgines de fotos de l'àlbum :

2 
Permanent Link : 'ALBUM-1665'
Títol : AUDIÈNCIA A LA CONSELLERA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS PER LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER 2020
descripció : Tenguda al Parlament dimecres 6 de novembre de 2019
Data de creació : 06/11/2019 13:52:03
Legislatura : 10