Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'DEBAT I VOTACIÓ DEL DICTÀMEN DEL PROJECTE DE LLEI RGE 9509/21 DE CONSELLS INSULARS'

Contingut

Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars Projecte de Llei de Consells Insulars
Permanent Link : 'ALBUM-1859'
Títol : DEBAT I VOTACIÓ DEL DICTÀMEN DEL PROJECTE DE LLEI RGE 9509/21 DE CONSELLS INSULARS
descripció : Al Parlament dimarts 14 de juny de 2022
Data de creació : 20/06/2022 9:32:16
Legislatura : 10