Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'Audiència directora Oficina Defensa Drets del Menor'

Contingut

Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria
Permanent Link : 'ALBUM-367'
Títol : Audiència directora Oficina Defensa Drets del Menor
descripció : Audiència oferta pel president del Parlament a la Sra. Maria Garrido, directora de l'Oficina de Defensa de Drets del Menor, per entregar-li la memòria corresponent a l'exercici del 2011
Data de creació : 01/08/2012 12:31:46
Legislatura : 8