Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'Presentació projecte de llei de pressuposts de la CAIB per al 2007'

Contingut

Presentació del pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Entrada al Parlament del projecte de llei de pressuposts per al 2007 Entrada al Parlament del projecte de llei de pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Entrada al Parlament del projecte de llei de pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Presentació del pressuposts per al 2007 Entrada al Parlament del projecte de llei de pressuposts per al 2007 Entrada al Parlament del projecte de llei de pressuposts per al 2007
Permanent Link : 'ALBUM-474'
Títol : Presentació projecte de llei de pressuposts de la CAIB per al 2007
descripció : El conseller d'Hisenda presenta els pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 2007
Data de creació : 17/09/2012 11:18:35
Legislatura : 6