Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'Audiència Cap Superior de Policia'

Contingut

Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia Audiència oferta pel president al Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia
Permanent Link : 'ALBUM-679'
Títol : Audiència Cap Superior de Policia
descripció : El president rep en audiència el Sr. Eduardo Pérez Extremera, cap superior de policia
Data de creació : 23/10/2012 10:56:53
Legislatura : 6