Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'Presentació Projecte de llei de Pressupots de la CAIB corrsponents al 2003'

Contingut

Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003 Presentació del projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB pel 2003
Permanent Link : 'ALBUM-727'
Títol : Presentació Projecte de llei de Pressupots de la CAIB corrsponents al 2003
descripció : Presentació del Projecte de Llei de pressuposts corresponents a l'exercici 2003 per part del Conseller d'Hisenda i Pressuposts
Data de creació : 25/10/2012 10:30:09
Legislatura : 5