Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Àlbum 'Audiència Veïns Sense Fronteres'

Contingut

Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres Audiència oferta pel president a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres
Permanent Link : 'ALBUM-867'
Títol : Audiència Veïns Sense Fronteres
descripció : El president rep en audiència a un grup de diputats de Burundi acompanyats pel representants de Veïns Sense Fronteres
Data de creació : 08/11/2012 9:16:58
Legislatura : 6