Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-10'
Guillem
CAMPS I COLL
Guillem
Permanent Link : 'AUTORGTP-10'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-10'

6a legislatura

Càrrecs a la 6 legislatura:
1 Càrrec: SECRETARI PRIMER
Organisme: MESA DEL PARLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
2 Càrrec: SECRETARI PRIMER
Organisme: PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
3 Càrrec: SECRETARI PRIMER
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
4 Càrrec: DIPUTAT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Legislatura: 6
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT POPULAR
Partit Polític: PARTIT POPULAR
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 03/04/2007
6 Càrrec: SECRETARI PRIMER
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 26/06/2007
7 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 03/04/2007
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 03/04/2007
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PONÈNCIA ESTUDI DE LA REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 14/12/2004
Acabament: 26/04/2006

5a legislatura

Càrrecs a la 5 legislatura:
1 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 12/07/1999
Acabament: 24/05/2003
2 Càrrec: DIPUTAT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Legislatura: 5
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT POPULAR
Partit Polític: PARTIT POPULAR
Inici: 12/07/1999
Acabament: 24/05/2003
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 15/09/1999
Acabament: 24/05/2003
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 15/09/1999
Acabament: 24/05/2003
5 Càrrec: MEMBRE TITULAR
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 15/09/1999
Acabament: 18/06/2003
6 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 16/09/1999
Acabament: 24/05/2003
7 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Legislatura: 5
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT POPULAR PER MENORCA
Partit Polític: PARTIT POPULAR
Inici: 16/09/1999
Acabament: 24/05/2003
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PONÈNCIA ESTUDI CONSEQÜÈNCIES EPIDÈMIA LLENGUA BLAVA
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 14/06/2001
Acabament: 28/11/2002
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIO NP RISCS LABORALS
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 27/11/2001
Acabament: 24/05/2003

4a legislatura

Càrrecs a la 4 legislatura:
1 Càrrec: CONSELLER
Organisme: CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 02/08/1995
Acabament: 18/06/1996
2 Càrrec: CONSELLER
Organisme: CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIO
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 18/06/1996
Acabament: 27/07/1999
Permanent Link : 'AUTORGTP-10'

6a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-10'
Resum de les iniciatives presentades a la 6a legislatura
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient
PROPOSTA DE REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 1 expedient

5a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-10'
Resum de les iniciatives presentades a la 5a legislatura
D'ALTRES EXPEDIENTS PARLAMENTARIS 1 expedient
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 16 expedients
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient