Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-198'
Maria del Carme
GARCÍA I QUEROL
Maria del Carme
Permanent Link : 'AUTORGTP-198'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-198'

6a legislatura

Càrrecs a la 6 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 6
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 03/04/2007
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 03/04/2007

4a legislatura

Càrrecs a la 4 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 4
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 21/06/1995
Acabament: 12/07/1999
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/1995
Acabament: 19/04/1999
3 Càrrec: VICEPRESIDENTA
Organisme: COMISSIÓ DE TURISME
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/1995
Acabament: 19/04/1999
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/1995
Acabament: 19/04/1999
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PONÈNCIA ESTUDI NIVELL COMPLIMENT DEL PICAB SECTOR LLETER
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 23/10/1996
Acabament: 30/10/1997
Permanent Link : 'AUTORGTP-198'

6a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-198'
Resum de les iniciatives presentades a la 6a legislatura
D'ALTRES ASSUMPTES DEL PLE 3 expedients
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 1 expedient
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient
PROPOSTA DE REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 1 expedient

5a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-198'
Resum de les iniciatives presentades a la 5a legislatura
PROPOSICIO DE LLEI 1 expedient

4a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-198'
Resum de les iniciatives presentades a la 4a legislatura
PETICIONS D'APLICACIO ART. 175.1 PRESCOM 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 1 expedient
D'ALTRES EXPEDIENTS PARLAMENTARIS 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DEL PLE 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DE COMISSIONS 3 expedients
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 5 expedients