Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-244'
Catalina
SUREDA I FONS
Permanent Link : 'AUTORGTP-244'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-244'

6a legislatura

Càrrecs a la 6 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Candidatura: PARTIT POPULAR
Partit Polític: PARTIT POPULAR
Inici: 19/06/2003
Acabament: 09/07/2003
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 09/07/2003
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 09/07/2003
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ORDENACIO TERRITORIAL
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 09/07/2003
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 09/07/2003
6 Càrrec: MEMBRE SUPLENT
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 09/07/2003
Permanent Link : 'AUTORGTP-244'

6a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-244'
Resum de les iniciatives presentades a la 6a legislatura
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient