Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-285'
Fina
DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ
Fina
Permanent Link : 'AUTORGTP-285'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-285'

10a legislatura

Càrrecs a la 10 legislatura:
1 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 20/06/2019
Acabament: 04/07/2019
2 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2019
Acabament: 04/07/2019
3 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Candidatura: MÉS PER MALLORCA
Partit Polític: MÉS PER MALLORCA
Inici: 21/06/2019
Acabament: 04/07/2019
4 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Candidatura: MÉS PER MALLORCA
Partit Polític: MÉS PER MALLORCA
Inici: 21/06/2019
Acabament: 04/07/2019
5 Càrrec: CONSELLERA
Organisme: AFERS SOCIALS I ESPORTS
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 03/07/2019
Acabament: 10/07/2023

9a legislatura

Càrrecs a la 9 legislatura:
1 Càrrec: CONSELLERA
Organisme: CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 02/07/2015
Acabament: 03/07/2019

8a legislatura

Càrrecs a la 8 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Partit Polític: COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Inici: 01/06/2011
Acabament: 08/06/2011
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
3 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT G.P. PSM-IV-ENTESA I + PER MENORCA
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 08/06/2011
Acabament: 13/02/2013
4 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Partit Polític: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Inici: 08/06/2011
Acabament: 13/02/2013
5 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Partit Polític: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Inici: 08/06/2011
Acabament: 13/02/2013
6 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE SALUT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
7 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
8 Càrrec: MEMBRE SUPLENT
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 05/02/2015
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: Ponència elaboració pla de feina malalties mentals
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 09/05/2012
Acabament: 19/03/2014
10 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MÉS
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 13/02/2013
Acabament: 31/03/2015
11 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI MÉS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Partit Polític: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Inici: 13/02/2013
Acabament: 31/03/2015
12 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI MÉS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Partit Polític: PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
Inici: 13/02/2013
Acabament: 31/03/2015
13 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència evaluar infància en situació de riesc a les IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 12/04/2013
Acabament: 31/03/2015
14 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència de cans d'assistència
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/11/2013
Acabament: 21/11/2013
15 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 24/01/2014
Acabament: 31/03/2015
16 Càrrec: SECRETÀRIA
Organisme: COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 09/04/2014
Acabament: 31/03/2015
17 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència suport dona embarassada
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 15/05/2014
Acabament: 22/05/2014
18 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència protecció persones consumidores i usuàries IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 28/05/2014
Acabament: 11/06/2014
19 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència d'ordenació minera de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 28/07/2014
Acabament: 26/08/2014
20 Càrrec: MEMBRE
Organisme: CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 05/11/2014
Acabament: 09/03/2015
21 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència per la qual es modificació l'ordenació farmancèutic
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 19/01/2015
Acabament: 19/01/2015

7a legislatura

Càrrecs a la 7 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI BLOC PER MALLORCA I PSM-VERDS
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Candidatura: BLOC PER MALLORCA
Partit Polític: ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS
Inici: 26/06/2007
Acabament: 29/03/2011
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 26/06/2007
Acabament: 29/03/2011
3 Càrrec: CONSELLERA
Organisme: CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 09/07/2007
Acabament: 16/06/2011
Permanent Link : 'AUTORGTP-285'

10a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-285'
Resum de les iniciatives presentades a la 10a legislatura
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 1 expedient

8a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-285'
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DE PRESIDENCIA 1 expedient
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 2 expedients
COMISSIONS D'INVESTIGACIO 1 expedient
INTERPEL.LACIO 12 expedients
MOCIO 8 expedients
PROPOSICIO DE LLEI 5 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA 11 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL EN COMISSIO 1 expedient
PROPOSICIONS NO DE LLEI 139 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DAVANT PLE 3 expedients
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO 1218 expedients

7a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-285'
Resum de les iniciatives presentades a la 7a legislatura
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient
Permanent Link : 'AUTORGTP-285'

Currículum Vitae

Declaració de Béns i Activitats de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 8ª Legislatura

Declaració d'IRPF de l'any 2011

Declaració d'IRPF de l'any 2013