Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-359'
María José
BAUZÁ I ALONSO
María José
Permanent Link : 'AUTORGTP-359'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-359'

8a legislatura

Càrrecs a la 8 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: PARTIT POPULAR
Partit Polític: PARTIT POPULAR
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
2 Càrrec: PRESIDENTA
Organisme: COMISSIÓ DE PETICIONS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 04/07/2011
3 Càrrec: PRESIDENTA
Organisme: COMISSIÓ DE SALUT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 04/07/2011
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
6 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 04/07/2011
Acabament: 31/03/2015
7 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 14/07/2011
Acabament: 25/04/2013
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: Ponència elaboració pla de feina malalties mentals
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 09/05/2012
Acabament: 19/03/2014
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE TURISME
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 25/04/2013
Acabament: 03/05/2013
10 Càrrec: COORDINADORA
Organisme: Ponència de cans d'assistència
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/11/2013
Acabament: 21/11/2013
11 Càrrec: COORDINADORA
Organisme: Ponència suport dona embarassada
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 15/05/2014
Acabament: 22/05/2014
12 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 11/09/2014
Acabament: 31/03/2015
13 Càrrec: MEMBRE
Organisme: CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 05/11/2014
Acabament: 09/03/2015
14 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència per la qual es modificació l'ordenació farmancèutic
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 19/01/2015
Acabament: 19/01/2015
Permanent Link : 'AUTORGTP-359'

8a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-359'
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura
PROPOSICIONS NO DE LLEI 13 expedients
Permanent Link : 'AUTORGTP-359'

Currículum Vitae

Declaració de Béns i Activitats de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 8ª Legislatura

Declaració d'IRPF de l'any 2011

Declaració d'IRPF de l'any 2013