Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-360'
Óscar
FIDALGO I BESTARD
Óscar
Permanent Link : 'AUTORGTP-360'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-360'

8a legislatura

Càrrecs a la 8 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTAT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Candidatura: PARTIT POPULAR
Partit Polític: PARTIT POPULAR
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
4 Càrrec: PRESIDENT
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE TURISME
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 04/07/2011
Acabament: 31/03/2015
6 Càrrec: PRESIDENT
Organisme: COMISSIÓ DE PETICIONS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 04/07/2011
Acabament: 31/03/2015
7 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 14/07/2011
Acabament: 31/03/2015
8 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2012
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 07/12/2011
Acabament: 07/12/2011
9 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència règim sancionador en diverses matèries àmbit CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 13/03/2012
Acabament: 13/03/2012
10 Càrrec: COORDINADOR
Organisme: Ponència modificació Llei 23/06, Capitalitat de Palma Mca.
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 25/04/2012
Acabament: 25/04/2012
11 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència mesures activació econòmica indústria i energia
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 04/10/2012
Acabament: 11/10/2012
12 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència mesures tributàries sostenibilitat financera CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 09/04/2013
Acabament: 23/04/2013
13 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència audiovisual de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 22/05/2013
Acabament: 29/05/2013
14 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència pesca marítima, marisqueix i aqüicultura a les IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 03/10/2013
Acabament: 04/10/2013
15 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència protecció persones consumidores i usuàries IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 28/05/2014
Acabament: 11/06/2014
16 Càrrec: COORDINADOR
Organisme: Ponència del joc i les apostes de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 10/07/2014
Acabament: 10/07/2014
17 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència del Projecte de llei de finances de la CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 16/09/2014
Acabament: 11/11/2014
18 Càrrec: MEMBRE
Organisme: CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 05/11/2014
Acabament: 09/03/2015
19 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2015
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 03/12/2014
Acabament: 03/12/2014
Permanent Link : 'AUTORGTP-360'

8a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-360'
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura
PROPOSICIONS NO DE LLEI 15 expedients
ENS PUBLIC RADIOTELEVISIO ILLES BALEARS 1 expedient
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO 3 expedients
Permanent Link : 'AUTORGTP-360'

Currículum Vitae

Declaració de Béns i Activitats de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 8ª Legislatura

Declaració d'IRPF de l'any 2011

Declaració d'IRPF de l'any 2013