Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-382'
Margalida
FONT I AGUILÓ
Margalida
Permanent Link : 'AUTORGTP-382'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-382'

8a legislatura

Càrrecs a la 8 legislatura:
1 Càrrec: MEMBRE
Organisme: Ponència modificació Llei 23/06, Capitalitat de Palma Mca.
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 25/04/2012
Acabament: 25/04/2012
2 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI
Legislatura: 8
Illa: FORMENTERA
Candidatura: COALICIÓ GENT PER FORMENTERA + PSOE
Partit Polític: COALICIÓ GENT PER FORMENTERA + PSOE
Inici: 18/05/2012
Acabament: 19/06/2012
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 22/05/2012
Acabament: 31/03/2015
4 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: DIPUTATS/DES NO ADSCRITS/TES
Legislatura: 8
Illa: FORMENTERA
Candidatura: COALICIÓ GENT PER FORMENTERA + PSOE
Partit Polític: COALICIÓ GENT PER FORMENTERA + PSOE
Inici: 19/06/2012
Acabament: 31/03/2015
5 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei de la Funció Pública CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2012
Acabament: 19/06/2012
6 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 19/07/2012
Acabament: 31/03/2015
7 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència suspensió Llei CES i el seu funcionament
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 14/12/2012
Acabament: 14/12/2012
8 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència audiovisual de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 22/05/2013
Acabament: 29/05/2013
9 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència coordinació policies locals de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 02/07/2013
Acabament: 02/07/2013
10 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència règim jurídic exercici d'activitats Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 02/10/2013
Acabament: 09/10/2013
11 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència ús símbols institucionals de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 20/11/2013
Acabament: 20/11/2013
12 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència redacció mandat marc de l'EPRTIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 13/12/2013
Acabament: 04/03/2014
13 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei 3/2006, de gestió emergències IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 17/06/2014
Acabament: 17/06/2014
14 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència racionalització i simplificació ordenament legal
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 13/01/2015
Acabament: 22/01/2015
15 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei 8/1986, electoral CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 30/01/2015
Acabament: 30/01/2015
16 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència de transparència,bona administració i bon govern IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 04/03/2015
Acabament: 31/03/2015
Permanent Link : 'AUTORGTP-382'

8a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-382'
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura
D'ALTRES COMPAREIXENCES 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 3 expedients
D'ALTRES ASSUMPTES DE PRESIDENCIA 1 expedient
PROPOSICIO DE LLEI 4 expedients
Permanent Link : 'AUTORGTP-382'

Currículum Vitae

Declaració de Béns i Activitats de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 8ª Legislatura

Declaració d'IRPF de l'any 2011

Declaració d'IRPF de l'any 2013