Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-6'
Joana
BARCELÓ I MARTÍ
Joana
Permanent Link : 'AUTORGTP-6'
Càrrecs vigents:
Permanent Link : 'AUTORGTP-6'

8a legislatura

Càrrecs a la 8 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI
Legislatura: 8
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 01/06/2011
Acabament: 07/06/2011
2 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: MESA DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
3 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
4 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 8
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
5 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
6 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 18/06/2015
7 Càrrec: VICEPRESIDENTA
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 26/04/2012
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE TURISME
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 26/04/2012
10 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència suport emprenedors micro, petita i mitjana empresa
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 01/12/2011
Acabament: 09/02/2012
11 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 26/04/2012
Acabament: 31/03/2015
12 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència suspensió Llei CES i el seu funcionament
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 14/12/2012
Acabament: 14/12/2012

7a legislatura

Càrrecs a la 7 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 7
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 26/06/2007
Acabament: 29/03/2011
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 26/06/2007
Acabament: 29/03/2011
3 Càrrec: MEMBRE TITULAR
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 24/07/2007
Acabament: 18/03/2011
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 18/09/2007
Acabament: 29/03/2011
5 Càrrec: CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
Organisme: CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ I PORTAVEU DEL GOVERN
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 17/09/2008
Acabament: 08/02/2010
6 Càrrec: CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
Organisme: CONSELLERIA DE TURISME I PORTAVEU DEL GOVERN
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 08/02/2010
Acabament: 04/06/2010
7 Càrrec: CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
Organisme: CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 04/06/2010
Acabament: 16/06/2011

6a legislatura

Càrrecs a la 6 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 6
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ORDENACIO TERRITORIAL
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 03/04/2007
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PONÈNCIA ESTUDI DE LA REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 14/12/2004
Acabament: 26/04/2006

5a legislatura

Càrrecs a la 5 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 5
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 12/07/1999
Acabament: 24/05/2003
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 12/07/1999
Acabament: 24/05/2003
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 15/09/1999
Acabament: 24/05/2003
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 21/09/1999
Acabament: 24/05/2003

4a legislatura

Càrrecs a la 4 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 4
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 21/06/1995
Acabament: 12/07/1999
2 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/1995
Acabament: 12/07/1999
3 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/1995
Acabament: 12/07/1999
4 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: MESA DEL PARLAMENT
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/1995
Acabament: 12/07/1999
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/1995
Acabament: 19/04/1999
6 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ORDENACIO TERRITORIAL
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/1995
Acabament: 19/04/1999
7 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/1995
Acabament: 19/04/1999
8 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/1995
Acabament: 12/07/1999
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ NO PERMANENT ESCASSESA D'AIGUA A LES NOSTRES ILLES
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 27/03/1996
Acabament: 21/10/1998
10 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ NO PERMANENT ABAST COMPETENCIAL A LES C.A.
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 27/03/1996
Acabament: 15/06/1999
11 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PONENCIA II PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DONES 1996-1999
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 20/11/1996
Acabament: 21/11/1996
12 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIO NO PERMANENT ESTUDI ALTA SINISTRALITAT CARRETERES
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 19/03/1997
Acabament: 19/02/1998
13 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PONÈNCIA ESTUDI DE LA REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
Legislatura: 4
Illa: MALLORCA
Inici: 10/07/1997
Acabament: 06/11/1997

3a legislatura

Càrrecs a la 3 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 3
Illa: MENORCA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 19/06/1991
Acabament: 21/06/1995

Sense legislatura assignada

Càrrecs a la 0 legislatura:
1 Càrrec: PRESIDENTA
Organisme: CONSELL INSULAR DE MENORCA
Legislatura: 0
Illa: MALLORCA
Inici: 30/07/1999
Acabament: 17/09/2008
Permanent Link : 'AUTORGTP-6'

8a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-6'
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 20 expedients
PROCEDIMENTS D'INCONSTITUCIONALITAT 1 expedient
INTERPEL.LACIO 14 expedients
MOCIO 10 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA 1 expedient
PROPOSICIONS NO DE LLEI 53 expedients
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO 207 expedients

7a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-6'
Resum de les iniciatives presentades a la 7a legislatura
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient

6a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-6'
Resum de les iniciatives presentades a la 6a legislatura
D'ALTRES ASSUMPTES DEL PLE 3 expedients
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 1 expedient
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient
PROPOSTA DE REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 1 expedient

5a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-6'
Resum de les iniciatives presentades a la 5a legislatura
D'ALTRES EXPEDIENTS PARLAMENTARIS 1 expedient
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient
PROPOSICIO DE LLEI 1 expedient

4a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-6'
Resum de les iniciatives presentades a la 4a legislatura
PETICIONS D'APLICACIO ART. 175.1 PRESCOM 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DE MESA 1 expedient
D'ALTRES EXPEDIENTS PARLAMENTARIS 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DEL PLE 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DE COMISSIONS 1 expedient
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 6 expedients
PROPOSTA DE REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 1 expedient
Permanent Link : 'AUTORGTP-6'

Currículum Vitae

Declaració de Béns i Activitats de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 8ª Legislatura

Declaració d'IRPF de l'any 2011

Declaració d'IRPF de l'any 2013