Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'AUTORGTP-74'
Pilar
COSTA I SERRA
Pilar
Permanent Link : 'AUTORGTP-74'
Càrrecs vigents:
1 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 20/06/2023
2 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 20/06/2023
3 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: MESA DEL PARLAMENT
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 20/06/2023
4 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 11
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
Inici: 20/06/2023
5 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/2023
6 Càrrec: SECRETÀRIA SEGONA
Organisme: COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/2023
7 Càrrec: SECRETÀRIA
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/2023
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/2023
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 18/09/2023
10 Càrrec: VICEPRESIDENTA
Organisme: CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓN
Legislatura: 11
Illa: MALLORCA
Inici: 09/04/2024
Permanent Link : 'AUTORGTP-74'

10a legislatura

Càrrecs a la 10 legislatura:
1 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 20/06/2019
Acabament: 04/04/2023
2 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 10
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
Inici: 21/06/2019
Acabament: 04/04/2023
3 Càrrec: CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
Organisme: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 03/07/2019
Acabament: 14/02/2021
4 Càrrec: REPRESENTANT DEL GOVERN
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 04/07/2019
Acabament: 15/02/2021
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 11/07/2019
Acabament: 04/04/2023
6 Càrrec: PORTAVEU TITULAR
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 10
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
Inici: 17/02/2021
Acabament: 04/04/2023
7 Càrrec: PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 17/02/2021
Acabament: 04/04/2023
8 Càrrec: MEMBRE TITULAR
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 10
Illa: MALLORCA
Inici: 24/02/2021
Acabament: 20/06/2023

9a legislatura

Càrrecs a la 9 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI
Legislatura: 9
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 04/06/2015
Acabament: 25/06/2015
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 18/06/2015
Acabament: 02/04/2019
3 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 9
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 25/06/2015
Acabament: 02/04/2019
4 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 9
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 25/06/2015
Acabament: 08/07/2015
5 Càrrec: PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 25/06/2015
Acabament: 08/07/2015
6 Càrrec: PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2015
Acabament: 13/04/2016
7 Càrrec: PORTAVEU TITULAR
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 9
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Inici: 08/07/2015
Acabament: 13/04/2016
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE TURISME
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 09/07/2015
Acabament: 19/10/2016
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 09/07/2015
Acabament: 19/10/2016
10 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 09/07/2015
Acabament: 13/02/2019
11 Càrrec: MEMBRE TITULAR
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 09/07/2015
Acabament: 20/06/2019
12 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei 15/2010, 22 novembre, de l'EPRTIB
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 05/11/2015
Acabament: 05/11/2015
13 Càrrec: CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
Organisme: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 07/04/2016
Acabament: 03/07/2019
14 Càrrec: REPRESENTANT DEL GOVERN
Organisme: JUNTA DE PORTAVEUS
Legislatura: 9
Illa: MALLORCA
Inici: 08/04/2016
Acabament: 02/04/2019

8a legislatura

Càrrecs a la 8 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI
Legislatura: 8
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL-PACTE PER EIVISSA
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL-PACTE PER EIVIISA
Inici: 01/06/2011
Acabament: 07/06/2011
2 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 8
Illa: EIVISSA
Candidatura: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL-PACTE PER EIVISSA
Partit Polític: PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL-PACTE PER EIVISSA
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 07/06/2011
Acabament: 31/03/2015
4 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
5 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
6 Càrrec: MEMBRE SUPLENT
Organisme: DIPUTACIO PERMANENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 18/06/2015
7 Càrrec: VICEPRESIDENTA
Organisme: COMISSIÓ DE REGLAMENT
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 21/06/2011
Acabament: 31/03/2015
8 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència règim sancionador en diverses matèries àmbit CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 13/03/2012
Acabament: 13/03/2012
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 26/04/2012
Acabament: 31/03/2015
10 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei de la Funció Pública CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2012
Acabament: 19/06/2012
11 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència coordinació policies locals de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 02/07/2013
Acabament: 02/07/2013
12 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència ús símbols institucionals de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 20/11/2013
Acabament: 20/11/2013
13 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei 3/2006, de gestió emergències IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 17/06/2014
Acabament: 17/06/2014
14 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència del joc i les apostes de les Illes Balears
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 10/07/2014
Acabament: 10/07/2014
15 Càrrec: MEMBRE
Organisme: CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 05/11/2014
Acabament: 09/03/2015
16 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència modificació Llei 8/1986, electoral CAIB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 30/01/2015
Acabament: 30/01/2015
17 Càrrec: PONENT
Organisme: Ponència de transparència,bona administració i bon govern IB
Legislatura: 8
Illa: MALLORCA
Inici: 04/03/2015
Acabament: 31/03/2015

7a legislatura

Càrrecs a la 7 legislatura:
1 Càrrec: CONSELLERA
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA
Legislatura: 7
Illa: MALLORCA
Inici: 14/09/2009
Acabament: 16/06/2011

6a legislatura

Càrrecs a la 6 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA UNIDA I ELS VERDS
Legislatura: 6
Illa: EIVISSA
Candidatura: PACTE PROGRESSISTA
Partit Polític: INDEPENDENT
Inici: 19/06/2003
Acabament: 16/09/2003
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/06/2003
Acabament: 03/04/2007
3 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/07/2003
Acabament: 16/09/2003
4 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Legislatura: 6
Illa: EIVISSA
Candidatura: PACTE PROGRESSISTA
Partit Polític: INDEPENDENT
Inici: 16/09/2003
Acabament: 03/04/2007
5 Càrrec: VICEPRESIDENTA
Organisme: COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/09/2003
Acabament: 06/09/2004
6 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/09/2003
Acabament: 07/04/2004
7 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 19/09/2003
Acabament: 03/04/2007
8 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 07/04/2004
Acabament: 03/04/2007
9 Càrrec: MEMBRE
Organisme: COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Legislatura: 6
Illa: MALLORCA
Inici: 08/02/2005
Acabament: 03/04/2007

5a legislatura

Càrrecs a la 5 legislatura:
1 Càrrec: DIPUTADA
Organisme: GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA UNIDA I ECOLOGISTA
Legislatura: 5
Illa: EIVISSA
Candidatura: PACTE PROGRESSISTA
Partit Polític: INDEPENDENT
Inici: 12/07/1999
Acabament: 02/08/1999
2 Càrrec: MEMBRE
Organisme: PLE DEL PARLAMENT
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 12/07/1999
Acabament: 02/08/1999
3 Càrrec: PRESIDENTA
Organisme: CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
Legislatura: 5
Illa: MALLORCA
Inici: 31/07/1999
Acabament: 04/07/2003
Permanent Link : 'AUTORGTP-74'

11a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-74'
Resum de les iniciatives presentades a la 11a legislatura
D'ALTRES COMPAREIXENCES 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 2 expedients
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 4 expedients
SOL.LICITUDS INFORMACIO SERVEIS CAMBRA 1 expedient
INTERPEL.LACIO 3 expedients
MOCIO 2 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA 52 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL EN COMISSIO 7 expedients
PROPOSICIONS NO DE LLEI 1 expedient
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DAVANT PLE 31 expedients
RESERVA DE SALES DEL PARLAMENT 1 expedient
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO 4 expedients

10a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-74'
Resum de les iniciatives presentades a la 10a legislatura
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 5 expedients
D'ALTRES ASSUMPTES DE PRESIDENCIA 1 expedient
PROPOSICIO DE LLEI 3 expedients
PROPOSICIONS NO DE LLEI 1 expedient

9a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-74'
Resum de les iniciatives presentades a la 9a legislatura
D'ALTRES COMPAREIXENCES 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP 7 expedients
D'ALTRES ASSUMPTES DE COMISSIONS 3 expedients
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 1 expedient
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS 1 expedient
PROPOSTA COMISSIO TECNICA INTERINSULAR 1 expedient
PROPOSICIO DE LLEI 5 expedients
PROPOSICIONS NO DE LLEI 85 expedients

8a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-74'
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura
D'ALTRES COMPAREIXENCES 1 expedient
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 40 expedients
PROCEDIMENTS D'INCONSTITUCIONALITAT 1 expedient
INTERPEL.LACIO 7 expedients
MOCIO 3 expedients
PROPOSICIONS NO DE LLEI 36 expedients
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DAVANT PLE 1 expedient
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO 32 expedients

6a legislatura

Permanent Link: 'AUTORGTP-74'
Resum de les iniciatives presentades a la 6a legislatura
PETICIONS D'APLICACIO ART. 175.1 PRESCOM 1 expedient
D'ALTRES ASSUMPTES DEL PLE 3 expedients
D'ALTRES ASSUMPTES DE PRESIDENCIA 1 expedient
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS 11 expedients
PROPOSTA DE REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 1 expedient
Permanent Link : 'AUTORGTP-74'

Currículum Vitae

Declaració de Béns i Activitats de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 8ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats de la 9ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats del final de la 9ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats de la 10ª Legislatura

Declaració de Béns i Activitats de la 11ª Legislatura

Declaració d'IRPF de l'any 2011

Declaració d'IRPF de l'any 2013

Declaració d'IRPF de l'any 2014

Declaració d'IRPF de l'any 2015

Declaració d'IRPF de l'any 2016

Declaració d'IRPF de l'any 2017

Declaració d'IRPF de l'any 2018

Declaració d'IRPF de l'any 2019

Declaració d'IRPF de l'any 2020

Declaració d'IRPF de l'any 2021

Declaració d'IRPF de l'any 2022