Permanent link: 'EXPE-102021ALME-0075'
10-2021/ALME-0075 02/06/2021
Legislatura 10
Tipus d'expedient ALME
Proponent
Càrrec
Organisme MESA DEL PARLAMENT
Extracte Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret d'accés a la informació pública
Situació TANCAT
Num. del registre d'entrada RGE-0
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 OBERTURA DE L'EXPEDIENT 02/06/2021
2 ADOPCIO D'ACORD 02/06/2021
3 PUBLICACIO D'INFORMACIO EN EL BOPIB 04/06/2021
4 FINAL DE L'EXPEDIENT 07/06/2021