Permanent link: 'EXPE-102022PERI-0001'
10-2022/PERI-0001 18/05/2022
Legislatura 10
Tipus d'expedient PERI
Proponent
Càrrec
Organisme MESA DEL PARLAMENT
Extracte Fixació de dates corresponents al setè i vuitè períodes de sessions de la X Legislatura: De dia 8 de setembre a dia 23 de desembre de 2022, ambdós inclosos, i de dia 1 de febrer de 2023 fins a l'entrada en vigor del Decret de dissolució del Parlament de les Illes Balears i convocatòria eleccions
Situació TANCAT
Num. del registre d'entrada RGE-0