Iniciatives del grup
DescripcióNombre
D'ALTRES ASSUMPTES JUNTA DE PORTAVEUS1
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP3
D'ALTRES COMPAREIXENCES1
PROPOSICIO DE LLEI1
PROPOSICIONS NO DE LLEI57
Iniciatives dels diputats
DescripcióNombre
D'ALTRES ASSUMPTES JUNTA DE PORTAVEUS1
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP3
D'ALTRES COMPAREIXENCES1
INTERGRUP PARLAMENTARI "PAU AL SÀHARA"1
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA11
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL EN COMISSIO18
PROPOSICIO DE LLEI1
PROPOSICIONS NO DE LLEI57