GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA

Permanent Link : 'ORGANGTP-GPS'
Composició
1 Carles BONA I CASAS

DIPUTAT
2 Damià BORRÀS I BARBER

DIPUTAT
3 Silvia CANO I JUAN

DIPUTADA
4 Maria Pilar CARBONERO I SÁNCHEZ

DIPUTADA
5 Pilar COSTA I SERRA

DIPUTADA
6 Ares FERNÁNDEZ I LOMBARDO

DIPUTAT
7 Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO

DIPUTADA
8 Amanda FERNÁNDEZ I RUBÍ

DIPUTADA
9 Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ

DIPUTADA
10 Patricia GÓMEZ I PICARD

DIPUTADA
11 Marco Antonio GUERRERO I MORENO

DIPUTAT
12 Omar LAMIN I ABEIDI

DIPUTAT
13 Carol MARQUÈS I PORTELLA

DIPUTADA
14 Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ

PORTAVEU TITULAR
15 Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ

DIPUTAT
16 Àlex PITALUGA I IVORRA

DIPUTAT
17 Marc PONS I PONS

PORTAVEU SUPLENT
18 Marc PONS I PONS

DIPUTAT
19 Llorenç POU I GARCIAS

DIPUTAT
20 Malena RIUDAVETS I SUÁREZ

DIPUTADA
Iniciatives del grup
DescripcióNombre
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP2
D'ALTRES COMPAREIXENCES7
INTERPEL.LACIO37
MOCIO7
PROPOSICIO DE LLEI1
PROPOSICIONS NO DE LLEI98
RESERVA DE SALES DEL PARLAMENT1
Iniciatives dels diputats
DescripcióNombre
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS21
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP2
D'ALTRES COMPAREIXENCES7
INTERGRUP PARLAMENTARI "PAU AL SÀHARA"1
INTERPEL.LACIO37
MOCIO7
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA3132
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DAVANT PLE167
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL EN COMISSIO25
PROPOSICIO DE LLEI1
PROPOSICIONS NO DE LLEI98
RESERVA DE SALES DEL PARLAMENT1
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO272