COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS de la 10a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CAAII-10'
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
2 José Luis CAMPS I PONS

MEMBRE
29-09-2021 04-04-2023
3 José Luis CAMPS I PONS

VICEPRESIDENT
11-07-2019 29-09-2021
4 Silvia CANO I JUAN

MEMBRE
24-02-2021 04-04-2023
5 Maria Pilar CARBONERO I SÁNCHEZ

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
6 Enric CASANOVA I PEIRÓ

PRESIDENT
11-07-2019 04-04-2023
7 Josep CASTELLS I BARÓ

SECRETARI
11-07-2019 04-04-2023
8 Miquel ENSENYAT I RIUTORT

MEMBRE
11-07-2019 14-09-2022
9 Josep FERRÀ I TERRASSA

MEMBRE
14-09-2022 04-04-2023
10 M. Antònia GARCÍA I SASTRE

MEMBRE
11-07-2019 16-09-2021
11 Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
11-07-2019 17-02-2021
12 Patricia GUASP I BARRERO

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
13 Juan Manuel LAFUENTE I MIR

MEMBRE
29-09-2021 04-04-2023
14 Josep MELIÀ I QUES

MEMBRE
11-07-2019 11-03-2020
15 Maria Núria RIERA I MARTOS

MEMBRE
11-07-2019 06-10-2021
16 Maria Núria RIERA I MARTOS

VICEPRESIDENTA
06-10-2021 04-04-2023
17 Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
18 Maria Esperança SANS I REGIS

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
19 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

MEMBRE
11-03-2020 04-04-2023