COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CAAII-6'
ComposicióData inicialData final
1 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE
08-07-2003 17-03-2004
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
07-04-2004 03-04-2007
3 Maria BINIMELIS I AMENGUAL

MEMBRE
16-09-2003 18-09-2003
4 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
07-04-2004 03-04-2007
5 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
6 Joan FAGEDA I AUBERT

SECRETARI
08-07-2003 17-03-2004
7 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

VICEPRESIDENT
08-07-2003 03-04-2007
8 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
08-07-2003 16-09-2003
9 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
23-03-2004 03-04-2007
10 Diego Manuel GUASCH I DÍAZ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
11 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
12 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE
08-07-2003 16-07-2003
13 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
14 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

MEMBRE
08-07-2003 16-09-2003
15 Francesc MOLINA I FRESNEDA

MEMBRE
23-03-2004 03-04-2007
16 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

PRESIDENTA
08-07-2003 03-04-2007
17 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
18-09-2003 03-04-2007
18 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
19 Miquel ROSSELLÓ DEL ROSAL

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
20 Fernando RUBIO I AGUILÓ

MEMBRE
08-07-2003 07-04-2004
21 Fernando RUBIO I AGUILÓ

SECRETARI
07-04-2004 03-04-2007
22 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
08-07-2003 17-03-2004
23 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
24 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
25 Vicent TUR I TORRES

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
26 Valentí VALENCIANO I LÓPEZ

MEMBRE
08-07-2003 07-04-2004