COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS de la 7a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CAAII-7'
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
20-04-2009 29-03-2011
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PRESIDENTA
18-09-2007 20-04-2009
3 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
4 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
18-09-2007 24-10-2007
5 Josep Mª COSTA I SERRA

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
6 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
7 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
18-09-2007 13-07-2009
8 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE
25-09-2009 29-03-2011
9 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

VICEPRESIDENT
18-09-2007 08-09-2008
10 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE
08-09-2008 15-09-2008
11 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
12 Miquel Àngel LLAUGER I ROSSELLÓ

MEMBRE
14-11-2008 29-03-2011
13 Esperança MARÍ I MAYANS

MEMBRE
18-09-2007 14-11-2008
14 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
15 Josep MELIÀ I QUES

SECRETARI
18-09-2007 29-03-2011
16 Ernest RIBALAIGA I BRIONES

PRESIDENT
29-04-2009 29-03-2011
17 Ernest RIBALAIGA I BRIONES

MEMBRE
18-09-2007 29-04-2009
18 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
19 José María RODRÍGUEZ I BARBERÁ

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
20 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
21 Antoni SERRA I TORRES

MEMBRE
07-09-2009 29-03-2011
22 Catalina SOLER I TORRES

MEMBRE
15-09-2008 24-09-2008
23 Catalina SOLER I TORRES

VICEPRESIDENTA
24-09-2008 29-03-2011
24 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
24-10-2007 29-03-2011
25 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
08-09-2008 25-09-2009
26 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
27 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE
18-09-2007 08-09-2008