COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CAAII-8'
ComposicióData inicialData final
1 Lourdes AGUILÓ I BENNÀSSAR

VICEPRESIDENTA
21-06-2011 31-03-2015
2 Ana María AGUILÓ I GARCÍAS

MEMBRE
14-07-2011 31-03-2015
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
21-06-2011 23-11-2011
4 Lourdes BOSCH I ACARRETA

MEMBRE
14-09-2012 31-03-2015
5 José María CAMPS I BUENAVENTURA

MEMBRE
06-10-2011 31-03-2015
6 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
7 Margalida FONT I AGUILÓ

MEMBRE
19-07-2012 31-03-2015
8 Álvaro GIJÓN I CARRASCO

MEMBRE
21-06-2011 03-08-2011
9 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
10 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

MEMBRE
21-06-2011 06-10-2011
11 Gabriel José MARTÍ I BALLESTER

MEMBRE
30-08-2011 29-10-2012
12 Gabriel José MARTÍ I BALLESTER

MEMBRE
14-01-2013 31-03-2015
13 Nel MARTÍ I LLUFRIU

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
14 Francisco MERCADAL I ALABERN

MEMBRE
04-07-2011 14-01-2013
15 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
25-09-2012 31-03-2015
16 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
21-06-2011 14-09-2012
17 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
19-09-2012 24-10-2012
18 Antònia PERELLÓ I JORQUERA

MEMBRE
21-06-2011 04-07-2011
19 Marc PONS I PONS

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
20 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
21-06-2011 14-07-2011
21 Maria Núria RIERA I MARTOS

MEMBRE
21-06-2011 23-06-2011
22 Fernando RUBIO I AGUILÓ

SECRETARI
21-06-2011 31-03-2015
23 Alejandro SANZ I BENEJAM

PRESIDENT
21-06-2011 31-03-2015
24 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE
23-11-2011 31-03-2015
25 Antònia VALLÈS I RAMIS

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015