COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CAASS-5'
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
04-09-2000 24-05-2003
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

SECRETÀRIA
15-09-1999 24-05-2003
3 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
4 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE
14-03-2001 24-05-2003
5 Maria CEREZO I MIR

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
6 Andreu CRESPÍ I PLAZA

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
7 Maria Lluïsa DUBON I PRETUS

PRESIDENTA
15-09-1999 24-05-2003
8 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
15-09-1999 24-03-2000
9 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE
24-03-2000 24-05-2003
10 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
15-09-1999 14-03-2001
11 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
12 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE
15-09-1999 04-09-2000
13 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
14 Sofía del C. HERNANZ I COSTA

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
15 Maria Neus MARÍ I MARÍ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
16 Joan MARÍ I TUR

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
17 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
18 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
20-10-1999 24-03-2000
19 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
20 Margalida ROSSELLÓ I PONS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
21 Pere ROTGER I LLABRÉS

VICEPRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003