COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CAASS-6'
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
08-07-2003 07-04-2004
2 Maria BINIMELIS I AMENGUAL

MEMBRE
18-09-2003 03-04-2007
3 Maria BINIMELIS I AMENGUAL

SECRETÀRIA
17-03-2005 03-04-2007
4 Andreu BOSCH I MESQUIDA

VICEPRESIDENT
08-07-2003 03-04-2007
5 Aina Maria CALVO I SASTRE

MEMBRE
08-07-2003 03-06-2004
6 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE
06-09-2004 03-04-2007
7 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
19-09-2003 03-04-2007
8 Joan FAGEDA I AUBERT

MEMBRE
08-07-2003 17-03-2004
9 Carme FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

MEMBRE
24-03-2004 03-04-2007
10 Carme FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

PRESIDENTA
08-07-2003 24-03-2004
11 Joan FONT I ROSSELLÓ

MEMBRE
24-05-2005 03-04-2007
12 Joan FONT I ROSSELLÓ

MEMBRE
16-09-2003 18-09-2003
13 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
14 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
08-07-2003 23-03-2004
15 Diego Manuel GUASCH I DÍAZ

MEMBRE
08-07-2003 18-09-2003
16 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
18-09-2003 03-04-2007
17 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

MEMBRE
09-03-2005 03-04-2007
18 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

SECRETÀRIA
08-07-2003 09-03-2005
19 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

PRESIDENTA
17-03-2005 03-04-2007
20 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
21 Francesc MOLINA I FRESNEDA

MEMBRE
23-03-2004 03-04-2007
22 Dolça MULET I DEZCALLAR

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
23 Miquel MUNAR I CARDELL

PRESIDENT
01-04-2004 08-03-2005
24 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
08-07-2003 01-04-2004
25 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
08-03-2005 04-04-2005
26 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
27 Andreu PROHENS I VICENS

MEMBRE
04-04-2005 03-04-2007
28 Miquel ROSSELLÓ DEL ROSAL

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
29 Aina Maria SALOM I SOLER

MEMBRE
07-04-2004 03-04-2007
30 Aina Maria SALOM I SOLER

MEMBRE
08-07-2003 19-09-2003
31 Catalina SUREDA I FONS

MEMBRE
08-07-2003 09-07-2003
32 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
23-03-2004 23-09-2004
33 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
34 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE
23-09-2004 24-05-2005