COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CASDH-8'
ComposicióData inicialData final
1 Ana María AGUILÓ I GARCÍAS

MEMBRE
04-07-2011 15-09-2011
2 Ana María AGUILÓ I GARCÍAS

SECRETÀRIA
15-09-2011 31-03-2015
3 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
21-06-2011 25-04-2012
4 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
26-04-2012 31-03-2015
5 María José BAUZÁ I ALONSO

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015
6 Rosa Maria BAUZÀ I COLOM

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
7 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
21-06-2011 14-07-2011
8 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
9 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE
21-06-2011 17-12-2012
10 Margalida FERRANDO I BARCELÓ

MEMBRE
21-06-2011 23-06-2011
11 Conxa OBRADOR I GUZMAN

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
12 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
21-06-2011 25-09-2012
13 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
24-10-2012 31-03-2015
14 Antònia PERELLÓ I JORQUERA

MEMBRE
14-07-2011 11-08-2011
15 Mª Asunción PONS I FULLANA

PRESIDENTA
21-06-2011 31-03-2015
16 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
17 Cristina RITA I LARRUCEA

MEMBRE
21-06-2011 07-02-2013
18 Cristina RITA I LARRUCEA

VICEPRESIDENTA
07-02-2013 31-03-2015
19 Alejandro SANZ I BENEJAM

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
20 Vicenç THOMAS I MULET

MEMBRE
16-01-2013 31-03-2015
21 Vicenç THOMAS I MULET

VICEPRESIDENT
21-06-2011 16-01-2013
22 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
25-09-2012 31-03-2015
23 Josep TORRES I CARDONA

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
24 Antònia VALLÈS I RAMIS

MEMBRE
17-12-2012 31-03-2015
25 Carlos Luis VERAMENDI I MESTRE

SECRETARI
21-06-2011 04-07-2011