COMISSIÓ DE DRETS HUMANS de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CDDHH-5'
ComposicióData inicialData final
1 Mercè AMER I RIERA

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
03-05-2000 24-05-2003
3 Francisca BENNÀSSAR I TOUS

MEMBRE
24-03-2000 24-05-2003
4 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
5 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTA
09-11-1999 24-05-2003
6 Salvador CÁNOVES I ROTGER

SECRETARI
09-11-1999 03-05-2000
7 Margarita CAPO I ABRINES

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
8 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE
05-10-2000 24-05-2003
9 Maria CEREZO I MIR

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
10 Maria Lluïsa DUBON I PRETUS

MEMBRE
09-11-1999 03-05-2000
11 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
09-11-1999 24-03-2000
12 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
13 Miquel GASCÓN I MIR

SECRETARI
03-05-2000 24-05-2003
14 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE
04-09-2000 24-05-2003
15 José María GONZÁLEZ I ORTEA

MEMBRE
09-11-1999 05-10-2000
16 Sofía del C. HERNANZ I COSTA

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
17 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
18 Joan MARÍ I BONET

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
19 Maria Neus MARÍ I MARÍ

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
20 Tirso PONS I PONS

MEMBRE
09-11-1999 24-05-2003
21 Josep Ignasi PORTELLA I COLL

PRESIDENT
09-11-1999 24-05-2003
22 Josep Ignasi PORTELLA I COLL

MEMBRE
09-11-1999 10-11-1999
23 Maria Antònia VADELL I FERRER

MEMBRE
09-11-1999 04-09-2000