COMISSIÓ D'ECONOMIA de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CECON-5'
ComposicióData inicialData final
1 Mercè AMER I RIERA

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
15-09-1999 22-11-2000
3 Guillem CAMPS I COLL

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
4 Salvador CÁNOVES I ROTGER

MEMBRE
15-09-1999 09-02-2001
5 Andreu CRESPÍ I PLAZA

MEMBRE
09-02-2001 24-05-2003
6 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
7 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
8 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
9 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
10 Joan Bosco GOMILA I BARBER

PRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003
11 Eberhard GROSSKE I FIOL

MEMBRE
23-10-2002 24-05-2003
12 Sofía del C. HERNANZ I COSTA

MEMBRE
03-05-2000 22-11-2000
13 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
14 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE
24-03-2000 24-05-2003
15 Joan MARÍ I BONET

VICEPRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003
16 Joan MARÍ I SERRA

SECRETARI
15-09-1999 24-05-2003
17 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
18 Catalina PALAU I COSTA

VICEPRESIDENTA
15-09-1999 24-03-2000
19 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
15-09-1999 23-10-2002
20 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
21 Vicent TUR I TORRES

MEMBRE
22-11-2000 24-05-2003
22 Maria Antònia VADELL I FERRER

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003