COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CMAOT-8'
ComposicióData inicialData final
1 David ABRIL I HERVÁS

MEMBRE
24-01-2014 31-03-2015
2 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
21-06-2011 02-01-2014
3 María José BAUZÁ I ALONSO

MEMBRE
21-06-2011 04-07-2011
4 María José BAUZÁ I ALONSO

MEMBRE
14-07-2011 25-04-2013
5 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
6 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
7 Lourdes BOSCH I ACARRETA

PRESIDENTA
21-06-2011 31-03-2015
8 José María CAMPS I BUENAVENTURA

MEMBRE
04-07-2011 06-10-2011
9 Jaume CARBONERO I MALBERTI

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
10 Jaime FERNÁNDEZ I JUAN

MEMBRE
03-11-2011 31-03-2015
11 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
21-06-2011 03-11-2011
12 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
25-04-2013 31-03-2015
13 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

MEMBRE
06-10-2011 19-10-2011
14 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

SECRETÀRIA
19-10-2011 31-03-2015
15 Lluís MAICAS I SOCÍAS

MEMBRE
26-04-2012 02-05-2012
16 Lluís MAICAS I SOCÍAS

VICEPRESIDENT
02-05-2012 31-03-2015
17 María Virtudes MARÍ I FERRER

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
18 Gabriel José MARTÍ I BALLESTER

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
19 Margaret MERCADAL I CAMPS

SECRETÀRIA
21-06-2011 23-06-2011
20 Conxa OBRADOR I GUZMAN

VICEPRESIDENTA
21-06-2011 26-04-2012
21 Antònia PERELLÓ I JORQUERA

MEMBRE
21-06-2011 11-08-2011
22 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
21-06-2011 14-07-2011
23 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
21-06-2011 21-09-2011
24 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
06-10-2011 31-03-2015
25 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

SECRETÀRIA
21-09-2011 06-10-2011
26 Antònia VALLÈS I RAMIS

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015
27 Carlos Luis VERAMENDI I MESTRE

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015