CNP ESTUDI MILLORA FINANÇAMENT COMPETENCIES EDUCACIO/SANITAT de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CNPES-6'
ComposicióData inicialData final
1 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
06-09-2004 09-12-2004
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
3 Joan BONED I ROIG

VICEPRESIDENT
25-05-2004 09-12-2004
4 Andreu BOSCH I MESQUIDA

MEMBRE
14-06-2004 06-09-2004
5 Aina Maria CALVO I SASTRE

MEMBRE
25-05-2004 03-06-2004
6 Carme FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
7 Joan FONT I ROSSELLÓ

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
8 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
9 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
10 Miquel A. JEREZ I JUAN

PRESIDENT
25-05-2004 09-12-2004
11 Antoni MARÍ I TUR

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
12 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
13 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
14 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
15 Francesc QUETGLAS I ROSANES

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
16 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
17 Pere SAMPOL I MAS

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
18 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
25-05-2004 09-12-2004
19 Santiago TADEO I FLORIT

SECRETARI
25-05-2004 09-12-2004