COMISSIO NO PERMANENT D'INVESTIGACIO ADQUISICIO FINQUES de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CNPFI-5'
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

SECRETARI
06-02-2001 06-06-2001
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
06-02-2001 23-10-2001
3 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE
06-06-2001 13-06-2001
4 Cecili BUELE I RAMIS

SECRETARI
13-06-2001 23-10-2001
5 Salvador CÁNOVES I ROTGER

PRESIDENT
06-02-2001 23-10-2001
6 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE
06-02-2001 23-10-2001
7 José María GONZÁLEZ I ORTEA

MEMBRE
06-02-2001 23-10-2001
8 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
23-05-2001 01-06-2001
9 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
06-02-2001 23-05-2001
10 Josep JUAN I CARDONA

VICEPRESIDENT
01-06-2001 23-10-2001
11 Josep JUAN I CARDONA

VICEPRESIDENT
06-02-2001 23-05-2001
12 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
06-02-2001 23-10-2001
13 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
06-02-2001 23-10-2001
14 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
23-05-2001 23-10-2001