COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CNPSA-6'
ComposicióData inicialData final
1 Patricia ABASCAL I JIMÉNEZ

MEMBRE
16-09-2003 10-02-2005
2 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
07-04-2004 03-04-2007
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
16-09-2003 06-09-2004
4 Maria BINIMELIS I AMENGUAL

MEMBRE
18-09-2003 03-04-2007
5 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
10-02-2005 03-04-2007
6 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE
16-09-2003 06-09-2004
7 Andreu CRESPÍ I PLAZA

MEMBRE
06-09-2004 03-04-2007
8 Carme FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
9 Miquel GASCÓN I MIR

VICEPRESIDENT
16-09-2003 03-04-2007
10 José Simón GORNÉS I HACHERO

PRESIDENT
16-09-2003 03-04-2007
11 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
12 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
13 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
14 Dolça MULET I DEZCALLAR

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
15 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
16 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
16-09-2003 18-09-2003
17 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
16-09-2003 23-05-2005
18 Eduardo PUCHE I CASTILLEJO

MEMBRE
23-05-2005 03-04-2007
19 Aina RADO I FERRANDO

MEMBRE
06-09-2004 03-04-2007
20 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
21 Fernando RUBIO I AGUILÓ

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
22 Aina Maria SALOM I SOLER

MEMBRE
16-09-2003 07-04-2004
23 Carolina TORRES I CABAÑERO

SECRETÀRIA
16-09-2003 03-04-2007