COMISSIÓ DE REGLAMENT de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CREGL-5'
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
3 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
4 Francisca BENNÀSSAR I TOUS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
5 Joan BUADES I BELTRAN

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
6 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE
04-09-2000 24-05-2003
7 Salvador CÁNOVES I ROTGER

VICEPRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003
8 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
9 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
10 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
11 Joan FLAQUER I RIUTORT

SECRETARI
15-09-1999 24-05-2003
12 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
13 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE
15-09-1999 04-09-2000
14 Eberhard GROSSKE I FIOL

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
15 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
16 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
17 Antoni MARÍ I CALBET

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
18 Joan MARÍ I SERRA

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
19 Maximilià MORALES I GÓMEZ

PRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003
20 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
21 Fernando PIÑA I SAIZ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
22 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
23 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003