COMISSIÓ DE REGLAMENT de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CREGL-6'
ComposicióData inicialData final
1 Patricia ABASCAL I JIMÉNEZ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
2 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
06-09-2004 03-04-2007
3 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
17-10-2006 03-04-2007
4 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
5 Maria BINIMELIS I AMENGUAL

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
6 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
7 Aina Maria CALVO I SASTRE

VICEPRESIDENTA
08-07-2003 03-06-2004
8 Guillem CAMPS I COLL

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
9 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
10 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
11 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
12 Joan HUGUET I ROTGER

SECRETARI
08-07-2003 03-04-2007
13 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
08-07-2003 22-07-2003
14 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE
08-07-2003 16-07-2003
15 Joan MARÍ I TUR

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
16 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
17 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
18-09-2003 03-04-2007
18 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
19 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
20 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
21 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
22 Pere ROTGER I LLABRÉS

PRESIDENT
08-07-2003 03-04-2007
23 Pere SAMPOL I MAS

MEMBRE
08-07-2003 15-10-2006
24 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
16-09-2003 18-09-2003
25 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
26 Valentí VALENCIANO I LÓPEZ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
27 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007