COMISSIÓ DE REGLAMENT de la 7a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CREGL-7'
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

VICEPRESIDENT
18-09-2007 29-03-2011
2 José Ramón BAUZÁ I DÍAZ

MEMBRE
10-02-2011 29-03-2011
3 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
4 Josep Lluís CARRETERO I NIEMBRO

SECRETARI
18-09-2007 29-03-2011
5 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
6 Josep Mª COSTA I SERRA

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
7 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
8 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
07-09-2009 03-02-2011
9 Antoni GARCÍAS I SIMÓN

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
10 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
18-09-2007 11-01-2010
11 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
18-09-2007 25-03-2008
12 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
18-09-2007 08-09-2008
13 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
02-07-2010 29-03-2011
14 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE
18-09-2007 04-05-2010
15 Miquel Àngel LLAUGER I ROSSELLÓ

MEMBRE
14-11-2008 29-03-2011
16 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
17 Josep MELIÀ I QUES

MEMBRE
14-11-2008 29-03-2011
18 Sandra MORELL I CUART

MEMBRE
08-09-2008 29-03-2011
19 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

PRESIDENTA
18-09-2007 02-03-2010
20 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
07-04-2008 29-03-2011
21 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
22 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
23 Encarnación PASTOR I SÁNCHEZ

MEMBRE
18-09-2007 07-09-2009
24 Aina RADO I FERRANDO

MEMBRE
18-09-2007 09-03-2010
25 Aina RADO I FERRANDO

PRESIDENTA
09-03-2010 29-03-2011
26 Ernest RIBALAIGA I BRIONES

MEMBRE
15-01-2010 29-03-2011
27 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
28 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
29 Marián SUÁREZ I FERREIRO

MEMBRE
18-09-2007 14-11-2008
30 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
31 Bartomeu VICENS I MIR

MEMBRE
18-09-2007 14-11-2008