COMISSIÓ DE REGLAMENT de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CREGL-8'
ComposicióData inicialData final
1 Lourdes AGUILÓ I BENNÀSSAR

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
2 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
21-06-2011 02-01-2014
3 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
4 José Ramón BAUZÁ I DÍAZ

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
5 Cosme BONET I BONET

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
6 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
7 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
8 José María CAMPS I BUENAVENTURA

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
9 Pilar COSTA I SERRA

VICEPRESIDENTA
21-06-2011 31-03-2015
10 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
11 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE
14-06-2012 31-03-2015
12 Margalida DURÁN I CLADERA

PRESIDENTA
18-12-2012 31-03-2015
13 Jaime FERNÁNDEZ I JUAN

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
14 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

SECRETÀRIA
21-06-2011 31-03-2015
15 María Virtudes MARÍ I FERRER

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
16 Nel MARTÍ I LLUFRIU

MEMBRE
24-01-2014 31-03-2015
17 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
18 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
21-06-2011 14-06-2012
19 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
20 Pere ROTGER I LLABRÉS

PRESIDENT
21-06-2011 12-12-2012
21 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
17-12-2012 31-03-2015
22 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
23 Alejandro SANZ I BENEJAM

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015