COMISSIÓ DE SALUT de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CSALU-8'
ComposicióData inicialData final
1 María José BAUZÁ I ALONSO

PRESIDENTA
21-06-2011 31-03-2015
2 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
3 José María CAMPS I BUENAVENTURA

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015
4 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
5 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE
14-07-2011 17-12-2012
6 Antònia Maria ESTARELLAS I TORRENS

MEMBRE
21-06-2011 23-06-2011
7 Llorenç S. GALMÉS I VERGER

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015
8 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
9 Gabriel José MARTÍ I BALLESTER

MEMBRE
17-12-2012 14-01-2013
10 Francisco MERCADAL I ALABERN

MEMBRE
14-01-2013 31-03-2015
11 Margaret MERCADAL I CAMPS

MEMBRE
21-06-2011 23-06-2011
12 Conxa OBRADOR I GUZMAN

MEMBRE
21-06-2011 06-02-2013
13 Conxa OBRADOR I GUZMAN

VICEPRESIDENTA
06-02-2013 31-03-2015
14 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
21-06-2011 10-09-2014
15 Mª Asunción PONS I FULLANA

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
16 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
21-06-2011 14-07-2011
17 Cristina RITA I LARRUCEA

MEMBRE
16-01-2013 31-03-2015
18 Cristina RITA I LARRUCEA

VICEPRESIDENTA
21-06-2011 16-01-2013
19 Fernando RUBIO I AGUILÓ

MEMBRE
10-09-2014 31-03-2015
20 Federico A. SBERT I MUNTANER

MEMBRE
21-06-2011 23-06-2011
21 Margalida SERRA I CABANELLAS

SECRETÀRIA
21-06-2011 31-03-2015
22 Vicenç THOMAS I MULET

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
23 Antònia VALLÈS I RAMIS

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015