COMISSIÓ DE SALUT de la 9a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CSALU-9'
ComposicióData inicialData final
1 Olga BALLESTER I NEBOT

MEMBRE
13-04-2016 04-10-2017
2 Isabel M. BUSQUETS I HIDALGO

MEMBRE
09-07-2015 27-07-2016
3 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE
09-07-2015 02-04-2019
4 Sandra FERNÁNDEZ I HERRANZ

MEMBRE
03-05-2017 02-04-2019
5 Sandra FERNÁNDEZ I HERRANZ

VICEPRESIDENTA
09-07-2015 03-05-2017
6 Josep FERRÀ I TERRASSA

MEMBRE
15-11-2017 24-07-2018
7 Patrícia FONT I MARBÁN

MEMBRE
09-07-2015 02-04-2019
8 Miquel GALLARDO I ESGLEAS

MEMBRE
24-07-2018 02-04-2019
9 Marta MAICAS I ORTIZ

MEMBRE
22-02-2017 02-04-2019
10 Marta MAICAS I ORTIZ

SECRETÀRIA
09-07-2015 22-02-2017
11 María Tania MARÍ I MARÍ

MEMBRE
25-01-2016 03-05-2017
12 María Tania MARÍ I MARÍ

VICEPRESIDENTA
03-05-2017 02-04-2019
13 David MARTÍNEZ I PABLO

MEMBRE
28-02-2018 21-03-2018
14 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
09-07-2015 25-01-2016
15 Antoni REUS I DARDER

MEMBRE
27-07-2016 15-11-2017
16 Carlos SAURA I LEÓN

MEMBRE
08-02-2017 15-03-2017
17 Carlos SAURA I LEÓN

MEMBRE
21-03-2018 21-03-2018
18 Carlos SAURA I LEÓN

SECRETARI
15-03-2017 28-02-2018
19 Carlos SAURA I LEÓN

SECRETARI
21-03-2018 02-04-2019
20 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

MEMBRE
04-10-2017 02-04-2019
21 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

MEMBRE
09-07-2015 25-01-2017
22 Vicent SERRA I FERRER

MEMBRE
09-07-2015 02-04-2019
23 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
09-07-2015 02-04-2019
24 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

MEMBRE
09-07-2015 02-04-2019
25 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE
09-07-2015 02-04-2019
26 Vicenç THOMAS I MULET

PRESIDENT
09-07-2015 02-04-2019
27 Sílvia TUR I RIBAS

MEMBRE
09-07-2015 13-04-2016