COMISSIÓ DE TURISME de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CTURI-8'
ComposicióData inicialData final
1 David ABRIL I HERVÁS

MEMBRE
09-04-2013 31-03-2015
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
23-11-2011 31-03-2015
3 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
21-06-2011 26-04-2012
4 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE
21-06-2011 30-06-2011
5 María José BAUZÁ I ALONSO

MEMBRE
25-04-2013 03-05-2013
6 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE
26-04-2012 03-05-2012
7 Damià BORRÀS I BARBER

VICEPRESIDENT
03-05-2012 31-03-2015
8 Lourdes BOSCH I ACARRETA

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
9 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
21-06-2011 14-07-2011
10 José María CAMPS I BUENAVENTURA

SECRETARI
21-06-2011 31-03-2015
11 Jaume CARBONERO I MALBERTI

VICEPRESIDENT
21-06-2011 26-04-2012
12 Óscar FIDALGO I BESTARD

MEMBRE
04-07-2011 31-03-2015
13 Álvaro GIJÓN I CARRASCO

MEMBRE
21-06-2011 04-07-2011
14 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
03-11-2011 25-04-2013
15 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
16 Gabriel José MARTÍ I BALLESTER

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
17 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE
30-06-2011 02-04-2013
18 Isabel Maria OLIVER I SAGRERAS

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
19 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
21-06-2011 03-11-2011
20 Antònia PERELLÓ I JORQUERA

MEMBRE
14-07-2011 11-08-2011
21 Antònia PERELLÓ I JORQUERA

MEMBRE
31-05-2011 14-07-2011
22 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
21-06-2011 20-02-2013
23 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
20-02-2013 31-03-2015
24 Maria Pilar SANSÓ I FUSTER

MEMBRE
26-04-2012 31-03-2015
25 Margalida SERRA I CABANELLAS

MEMBRE
21-06-2011 14-07-2011
26 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE
21-06-2011 23-11-2011
27 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
03-05-2013 31-03-2015
28 Josep TORRES I CARDONA

PRESIDENT
21-06-2011 31-03-2015
29 Carlos Luis VERAMENDI I MESTRE

MEMBRE
14-07-2011 31-03-2015