DIPUTACIO PERMANENT de la 10a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-DIPER-10'
La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel President del Parlament i la integra el nombre de diputats que fixi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus -amb un mínim d’onze- i atribuïts a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 19-06-2023
2 Maxo BENALAL I BENDRIHEM

SECRETARI SEGON
11-07-2019 13-09-2021
3 José Javier BONET I DÍAZ

MEMBRE SUPLENT
17-08-2022 20-06-2023
4 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
5 Isabel María BORRÁS I ROSSELLÓ

MEMBRE SUPLENT
29-09-2021 17-08-2022
6 María Salomé CABRERA I ROSELLÓ

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
7 Joana Aina CAMPOMAR I ORELL

SECRETÀRIA PRIMERA
11-07-2019 20-06-2023
8 Silvia CANO I JUAN

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
9 Maria Pilar CARBONERO I SÁNCHEZ

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
10 Enric CASANOVA I PEIRÓ

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
11 Josep CASTELLS I BARÓ

MEMBRE SUPLENT
11-03-2020 30-06-2020
12 Josep CASTELLS I BARÓ

MEMBRE SUPLENT
15-06-2022 19-01-2023
13 Josep CASTELLS I BARÓ

MEMBRE TITULAR
19-01-2023 20-06-2023
14 Josep CASTELLS I BARÓ

MEMBRE TITULAR
30-06-2020 15-06-2022
15 Josep CASTELLS I BARÓ

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 11-03-2020
16 Gabriel COMPANY I BAUZÁ

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 31-08-2021
17 Antonio COSTA I COSTA

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 29-09-2021
18 Antonio COSTA I COSTA

MEMBRE TITULAR
29-09-2021 20-06-2023
19 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE TITULAR
24-02-2021 20-06-2023
20 Juli DALMAU I DE MATA

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
21 Vanessa DÍAZ I OJEDA

MEMBRE SUPLENT
29-03-2023 20-06-2023
22 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
23 Miquel ENSENYAT I RIUTORT

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
24 Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
25 Joan FERRER I RIPOLL

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
26 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 04-03-2020
27 Patrícia FONT I MARBÁN

MEMBRE SUPLENT
19-01-2023 29-03-2023
28 Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
29 Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
30 Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 17-02-2021
31 Patricia GUASP I BARRERO

MEMBRE SUPLENT
21-01-2021 20-06-2023
32 Juan Manuel LAFUENTE I MIR

VICEPRESIDENT SEGON
11-07-2019 20-06-2023
33 Alejandro LÓPEZ I SORIA

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
34 María Tania MARÍ I MARÍ

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
35 Cristina MAYOR I ABAD

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
36 Josep MELIÀ I QUES

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 23-08-2021
37 Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 21-01-2021
38 Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO

SECRETARI SEGON
21-09-2021 20-06-2023
39 Catalina PONS I SALOM

MEMBRE TITULAR
01-04-2020 20-06-2023
40 Idoia RIBAS I MARINO

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
41 Maria Núria RIERA I MARTOS

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
42 Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
43 Sebastià SAGRERAS I BALLESTER

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
44 Maria Esperança SANS I REGIS

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023
45 Maria Pilar SANSÓ I FUSTER

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 20-06-2023
46 Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO

VICEPRESIDENTA PRIMERA
11-07-2019 20-06-2023
47 Antonio Jesús SANZ I IGUAL

MEMBRE TITULAR
15-06-2022 19-01-2023
48 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

MEMBRE SUPLENT
23-08-2021 20-06-2023
49 Vicenç THOMAS I MULET

PRESIDENT
11-07-2019 20-06-2023
50 Sílvia TUR I RIBAS

MEMBRE SUPLENT
11-07-2019 11-03-2020
51 Sílvia TUR I RIBAS

MEMBRE SUPLENT
30-06-2020 06-09-2021
52 Sílvia TUR I RIBAS

MEMBRE TITULAR
11-03-2020 30-06-2020
53 Miquel VIDAL I VIDAL

MEMBRE TITULAR
11-07-2019 20-06-2023