DIPUTACIO PERMANENT de la 7a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-DIPER-7'
La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel President del Parlament i la integra el nombre de diputats que fixi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus -amb un mínim d’onze- i atribuïts a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva
ComposicióData inicialData final
1 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
2 Isabel ALEMANY I MOYÀ

VICEPRESIDENTA PRIMERA
20-07-2010 07-06-2011
3 Isabel ALEMANY I MOYÀ

MEMBRE TITULAR
15-04-2010 20-07-2010
4 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE SUPLENT
18-11-2008 07-06-2011
5 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
6 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 18-03-2011
7 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 18-03-2011
8 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 18-11-2008
9 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE TITULAR
18-11-2008 07-06-2011
10 José Ramón BAUZÁ I DÍAZ

MEMBRE TITULAR
02-03-2011 07-06-2011
11 Joan BONED I ROIG

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
12 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
13 Miquel Àngel COLL I CANYELLES

MEMBRE TITULAR
18-03-2011 07-06-2011
14 Josep Mª COSTA I SERRA

MEMBRE SUPLENT
18-03-2011 07-06-2011
15 Anna CRESPÍ I PRUNÉS

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 18-03-2011
16 Francesc Josep DALMAU I FORTUNY

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
17 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
18 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 13-07-2009
19 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
20 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
21 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 03-02-2011
22 Antoni GARCÍAS I SIMÓN

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 18-03-2011
23 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 25-03-2008
24 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
25 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
26 Miquel Àngel LLAUGER I ROSSELLÓ

MEMBRE SUPLENT
18-11-2008 07-06-2011
27 Esperança MARÍ I MAYANS

MEMBRE SUPLENT
14-11-2008 07-06-2011
28 Esperança MARÍ I MAYANS

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 18-09-2007
29 Esperança MARÍ I MAYANS

MEMBRE TITULAR
18-09-2007 14-11-2008
30 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
31 Margarita MERCADAL I MERCADAL

MEMBRE TITULAR
18-03-2011 07-06-2011
32 María Luisa MORILLAS NAVARRO

MEMBRE SUPLENT
18-03-2011 07-06-2011
33 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

PRESIDENTA
24-07-2007 02-03-2010
34 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE SUPLENT
07-04-2008 07-06-2011
35 Pere PALAU I TORRES

SECRETARI SEGON
24-07-2007 07-06-2011
36 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-09-2009
37 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE TITULAR
07-09-2009 07-06-2011
38 Aina RADO I FERRANDO

VICEPRESIDENTA PRIMERA
24-07-2007 09-03-2010
39 Aina RADO I FERRANDO

PRESIDENTA
09-03-2010 07-06-2011
40 Ernest RIBALAIGA I BRIONES

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
41 Cristina RITA I LARRUCEA

MEMBRE SUPLENT
18-03-2011 07-06-2011
42 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

SECRETARI PRIMER
24-07-2007 07-06-2011
43 José María RODRÍGUEZ I BARBERÁ

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 07-06-2011
44 Pere ROTGER I LLABRÉS

VICEPRESIDENT SEGON
24-07-2007 07-06-2011
45 Antoni SERRA I TORRES

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011
46 Catalina SOLER I TORRES

MEMBRE SUPLENT
07-09-2009 07-06-2011
47 Marián SUÁREZ I FERREIRO

MEMBRE SUPLENT
18-09-2007 14-11-2008
48 Marián SUÁREZ I FERREIRO

MEMBRE TITULAR
24-07-2007 18-09-2007
49 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 18-03-2011
50 Bartomeu VICENS I MIR

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 14-11-2008
51 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE SUPLENT
24-07-2007 07-06-2011