DIPUTACIO PERMANENT de la 9a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-DIPER-9'
La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel President del Parlament i la integra el nombre de diputats que fixi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus -amb un mínim d’onze- i atribuïts a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva
ComposicióData inicialData final
1 David ABRIL I HERVÁS

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 06-04-2018
2 Andreu ALCOVER I ORDINAS

MEMBRE SUPLENT
19-06-2018 20-06-2019
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-06-2019
4 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-07-2017
5 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
6 Isabel M. BUSQUETS I HIDALGO

MEMBRE SUPLENT
20-07-2017 31-01-2018
7 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE SUPLENT
13-07-2017 20-06-2019
8 Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
9 Joana Aina CAMPOMAR I ORELL

SECRETÀRIA PRIMERA
09-07-2015 20-06-2019
10 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-06-2019
11 Silvia CANO I JUAN

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
12 Margalida CAPELLÀ I ROIG

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-07-2017
13 Gabriel COMPANY I BAUZÁ

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-03-2019
14 Gabriel COMPANY I BAUZÁ

MEMBRE TITULAR
20-03-2019 20-06-2019
15 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-06-2019
16 Sandra FERNÁNDEZ I HERRANZ

MEMBRE TITULAR
30-11-2016 27-06-2018
17 Josep FERRÀ I TERRASSA

MEMBRE SUPLENT
31-01-2018 18-04-2018
18 Josep FERRÀ I TERRASSA

MEMBRE TITULAR
18-04-2018 20-06-2019
19 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-06-2019
20 Patrícia FONT I MARBÁN

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
21 Miquel GALLARDO I ESGLEAS

MEMBRE SUPLENT
20-12-2018 20-06-2019
22 Álvaro GIJÓN I CARRASCO

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 28-06-2017
23 Antonio GÓMEZ I PÉREZ

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
24 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

MEMBRE TITULAR
02-02-2017 20-06-2019
25 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PRESIDENTA
09-07-2015 25-01-2017
26 Alberto JARABO I VICENTE

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
27 Miquel A. JEREZ I JUAN

SECRETARI SEGON
09-07-2015 20-06-2019
28 Juan Manuel LAFUENTE I MIR

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
29 Marta MAICAS I ORTIZ

MEMBRE SUPLENT
15-02-2017 16-05-2018
30 Marta MAICAS I ORTIZ

MEMBRE TITULAR
16-05-2018 20-06-2019
31 José Vicente MARÍ I BOSÓ

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 04-01-2016
32 Nel MARTÍ I LLUFRIU

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-06-2019
33 David MARTÍNEZ I PABLO

MEMBRE SUPLENT
13-03-2019 20-06-2019
34 Aitor MORRÁS I ALZUGARAY

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-06-2019
35 Isabel Maria OLIVER I SAGRERAS

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 18-06-2018
36 Xavier PERICAY I HOSTA

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
37 Baltasar PICORNELL I LLADÓ

MEMBRE TITULAR
27-01-2017 15-02-2017
38 Baltasar PICORNELL I LLADÓ

PRESIDENT
15-02-2017 20-06-2019
39 Mª Asunción PONS I FULLANA

MEMBRE SUPLENT
20-03-2019 20-06-2019
40 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 06-05-2019
41 Antoni REUS I DARDER

MEMBRE SUPLENT
20-07-2017 20-12-2018
42 María José RIBAS I RIBAS

MEMBRE TITULAR
13-01-2016 20-06-2019
43 Maria Núria RIERA I MARTOS

MEMBRE TITULAR
27-06-2018 20-06-2019
44 Maria SALOM I COLL

VICEPRESIDENTA SEGONA
09-07-2015 18-11-2016
45 Carlos SAURA I LEÓN

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 15-02-2017
46 Carlos SAURA I LEÓN

MEMBRE TITULAR
15-02-2017 16-05-2018
47 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 25-01-2017
48 Vicent SERRA I FERRER

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
49 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
50 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
51 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 20-03-2019
52 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE SUPLENT
09-07-2015 20-06-2019
53 Vicenç THOMAS I MULET

VICEPRESIDENT PRIMER
09-07-2015 20-06-2019
54 Sílvia TUR I RIBAS

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 02-02-2017
55 Miquel VIDAL I VIDAL

MEMBRE TITULAR
09-07-2015 30-11-2016
56 Miquel VIDAL I VIDAL

VICEPRESIDENT SEGON
30-11-2016 20-06-2019
57 Agustina VILARET I GONZÁLEZ

MEMBRE SUPLENT
18-04-2018 20-06-2019