GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-GPS-5'
ComposicióData inicialData final
1 Celestí ALOMAR I MATEU

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
2 Mercè AMER I RIERA

DIPUTADA
12-07-1999 24-05-2003
3 Francesc ANTICH I OLIVER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
15-07-1999 03-08-1999
4 Francesc ANTICH I OLIVER

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
5 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU SUPLENT
03-09-1999 24-05-2003
6 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

DIPUTADA
12-07-1999 24-05-2003
7 Joana BARCELÓ I MARTÍ

DIPUTADA
12-07-1999 24-05-2003
8 Salvador CÁNOVES I ROTGER

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
9 Andreu CRESPÍ I PLAZA

PORTAVEU TITULAR
03-08-1999 24-05-2003
10 Andreu CRESPÍ I PLAZA

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
11 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

PORTAVEU SUPLENT
23-11-1999 24-05-2003
12 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
13 Maria Lluïsa DUBON I PRETUS

DIPUTADA
12-07-1999 24-05-2003
14 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
15 Miquel GASCÓN I MIR

PORTAVEU SUPLENT
23-11-1999 24-05-2003
16 Miquel GASCÓN I MIR

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
17 Sofía del C. HERNANZ I COSTA

DIPUTADA
12-07-1999 24-05-2003
18 Josep MARÍ I RIBAS

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
19 Joan MARÍ I SERRA

PORTAVEU SUPLENT
23-11-1999 24-05-2003
20 Joan MARÍ I SERRA

DIPUTAT
02-08-1999 24-05-2003
21 Tirso PONS I PONS

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003
22 Aina Maria SALOM I SOLER

DIPUTADA
12-07-1999 24-05-2003
23 Vicent TUR I TORRES

DIPUTAT
12-07-1999 24-05-2003