GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-GPS-6'
ComposicióData inicialData final
1 Patricia ABASCAL I JIMÉNEZ

DIPUTADA
19-06-2003 03-04-2007
2 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

PORTAVEU TITULAR
19-10-2004 08-11-2004
3 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

DIPUTADA
23-03-2004 03-04-2007
4 Antoni ALEMANY I CLADERA

DIPUTAT
03-10-2006 03-04-2007
5 Celestí ALOMAR I MATEU

PORTAVEU SUPLENT
26-09-2003 03-04-2007
6 Celestí ALOMAR I MATEU

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
7 Francesc ANTICH I OLIVER

PORTAVEU TITULAR
19-06-2003 17-03-2004
8 Francesc ANTICH I OLIVER

DIPUTAT
19-06-2003 17-03-2004
9 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU SUPLENT
26-09-2003 07-04-2004
10 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR
07-04-2004 11-10-2004
11 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR
08-11-2004 11-10-2006
12 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR
18-10-2006 03-04-2007
13 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

DIPUTADA
19-06-2003 03-04-2007
14 Joana BARCELÓ I MARTÍ

DIPUTADA
19-06-2003 03-04-2007
15 Joan BONED I ROIG

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
16 Andreu BOSCH I MESQUIDA

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
17 Aina Maria CALVO I SASTRE

DIPUTADA
19-06-2003 03-06-2004
18 Maria José CAMPS I ORFILA

PORTAVEU TITULAR
11-10-2004 19-10-2004
19 Maria José CAMPS I ORFILA

DIPUTADA
19-06-2003 03-04-2007
20 Pilar COSTA I SERRA

DIPUTADA
16-09-2003 03-04-2007
21 Andreu CRESPÍ I PLAZA

DIPUTAT
08-06-2004 03-04-2007
22 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

PORTAVEU SUPLENT
11-10-2006 03-04-2007
23 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
24 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
25 Maria del Carme GARCÍA I QUEROL

DIPUTADA
19-06-2003 03-04-2007
26 Miquel GASCÓN I MIR

PORTAVEU SUPLENT
26-09-2003 03-04-2007
27 Miquel GASCÓN I MIR

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
28 Francesc QUETGLAS I ROSANES

PORTAVEU SUPLENT
19-06-2003 22-09-2006
29 Francesc QUETGLAS I ROSANES

DIPUTAT
19-06-2003 22-09-2006
30 Aina RADO I FERRANDO

PORTAVEU TITULAR
11-10-2006 18-10-2006
31 Aina RADO I FERRANDO

DIPUTADA
21-09-2004 03-04-2007
32 Aina Maria SALOM I SOLER

DIPUTADA
19-06-2003 03-04-2007
33 Joana Maria SEGUÍ I PONS

DIPUTADA
19-06-2003 28-07-2004
34 Vicent TUR I TORRES

PORTAVEU SUPLENT
26-09-2003 03-04-2007
35 Vicent TUR I TORRES

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007
36 Valentí VALENCIANO I LÓPEZ

DIPUTAT
19-06-2003 03-04-2007