GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA de la 9a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-GPS-9'
ComposicióData inicialData final
1 Andreu ALCOVER I ORDINAS

PORTAVEU TITULAR
13-04-2016 02-04-2019
2 Andreu ALCOVER I ORDINAS

DIPUTAT
25-06-2015 02-04-2019
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR
25-06-2015 08-07-2015
4 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

DIPUTADA
25-06-2015 02-04-2019
5 Elena BAQUERO I GONZÁLEZ

DIPUTADA
25-06-2015 02-04-2019
6 Damià BORRÀS I BARBER

DIPUTAT
25-06-2015 02-04-2019
7 Maria José CAMPS I ORFILA

PORTAVEU SUPLENT
19-06-2018 02-04-2019
8 Maria José CAMPS I ORFILA

DIPUTADA
25-06-2015 02-04-2019
9 Silvia CANO I JUAN

DIPUTADA
25-06-2015 02-04-2019
10 Enric CASANOVA I PEIRÓ

DIPUTAT
25-06-2015 02-04-2019
11 Pilar COSTA I SERRA

PORTAVEU SUPLENT
25-06-2015 08-07-2015
12 Pilar COSTA I SERRA

PORTAVEU TITULAR
08-07-2015 13-04-2016
13 Pilar COSTA I SERRA

DIPUTADA
25-06-2015 02-04-2019
14 Juli DALMAU I DE MATA

DIPUTAT
27-06-2018 02-04-2019
15 Jaime Juan GARAU I SALAS

DIPUTAT
16-07-2015 02-04-2019
16 Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ

DIPUTADA
25-06-2015 06-07-2015
17 Silvia LIMONES I COSTA

DIPUTADA
25-06-2015 02-04-2019
18 Martí Xavier MARCH I CERDÀ

DIPUTAT
25-06-2015 06-07-2015
19 Conxa OBRADOR I GUZMAN

DIPUTADA
16-07-2015 02-04-2019
20 Isabel Maria OLIVER I SAGRERAS

PORTAVEU SUPLENT
08-07-2015 18-06-2018
21 Isabel Maria OLIVER I SAGRERAS

DIPUTADA
25-06-2015 18-06-2018
22 Xico TARRÉS I MARÍ

DIPUTAT
25-06-2015 02-04-2019
23 Vicenç THOMAS I MULET

DIPUTAT
25-06-2015 02-04-2019