JUNTA DE PORTAVEUS de la 9a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-JUPOR-9'
La Junta de Portaveus és formada pels portaveus de cada grup parlamentari, sota la presidència del President del Parlament. És un òrgan de caràcter eminentment polític i que intervé en els aspectes essencials del funcionament de la cambra, tals com audiència en la programació de les línies generals d’actuació i en la fixació del calendari d’activitats, o en la determinació de l’ordre del dia de les Sessions del ple, que fixa el President, d’acord amb aquesta i oïda la Mesa. Les decisions de la Junta de Portaveus s’adopten seguint el criteri del vot ponderat, és a dir, el vot de cada portaveu val tant com el nombre de membres del grup parlamentari que representa.
ComposicióData inicialData final
1 David ABRIL I HERVÁS

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
25-06-2015 08-07-2015
2 David ABRIL I HERVÁS

PORTAVEU TITULAR DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
08-07-2015 04-04-2018
3 Salvador AGUILERA I CARRILLO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-10-2018 31-10-2018
4 Salvador AGUILERA I CARRILLO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2018 30-11-2018
5 Andreu ALCOVER I ORDINAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
13-04-2016 02-04-2019
6 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
25-06-2015 08-07-2015
7 Gabriel BARCELÓ I MILTA

PORTAVEU TITULAR DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
25-06-2015 08-07-2015
8 Isabel M. BUSQUETS I HIDALGO

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
13-10-2016 31-01-2018
9 Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. PODEM ILLES BALEARS
31-01-2018 02-04-2019
10 Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ

PORTAVEU TITULAR DEL G.P. PODEM ILLES BALEARS
25-06-2015 22-11-2017
11 Antoni CAMPS I CASASNOVAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
25-06-2015 01-07-2015
12 Maria José CAMPS I ORFILA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
19-06-2018 02-04-2019
13 Margalida CAPELLÀ I ROIG

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
08-07-2015 13-10-2016
14 Josep CASTELLS I BARÓ

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MENORCA
11-10-2018 02-04-2019
15 Gabriel COMPANY I BAUZÁ

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
03-10-2018 02-04-2019
16 Pilar COSTA I SERRA

REPRESENTANT DEL GOVERN
08-04-2016 02-04-2019
17 Pilar COSTA I SERRA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
25-06-2015 08-07-2015
18 Pilar COSTA I SERRA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
08-07-2015 13-04-2016
19 Josep FERRÀ I TERRASSA

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
31-01-2018 04-04-2018
20 Josep FERRÀ I TERRASSA

PORTAVEU TITULAR DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
04-04-2018 02-04-2019
21 Jaume FONT I BARCELÓ

PORTAVEU TITULAR G.P. El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES
25-06-2015 02-04-2019
22 Patrícia FONT I MARBÁN

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MENORCA
25-06-2015 02-04-2019
23 Miquel GALLARDO I ESGLEAS

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
24-10-2018 02-04-2019
24 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-01-2019 31-01-2019
25 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-04-2017 30-04-2017
26 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2017 30-09-2017
27 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2018 28-02-2018
28 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2018 31-08-2018
29 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-05-2017 31-05-2017
30 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-10-2017 31-10-2017
31 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2018 31-03-2018
32 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-07-2018 31-07-2018
33 María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2019 28-02-2019
34 Alberto JARABO I VICENTE

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. PODEM ILLES BALEARS
25-06-2015 22-11-2017
35 Alberto JARABO I VICENTE

PORTAVEU TITULAR DEL G.P. PODEM ILLES BALEARS
22-11-2017 02-04-2019
36 Juan Manuel LAFUENTE I MIR

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
01-07-2015 03-10-2018
37 Juan Manuel LAFUENTE I MIR

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
03-10-2018 02-04-2019
38 Nel MARTÍ I LLUFRIU

PORTAVEU TITULAR DEL G.P. MÉS PER MENORCA
25-06-2015 02-04-2019
39 Isabel Maria OLIVER I SAGRERAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
08-07-2015 18-06-2018
40 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2015 30-11-2015
41 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-01-2016 29-02-2016
42 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-05-2016 31-05-2016
43 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2016 31-08-2016
44 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2016 30-11-2016
45 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2017 22-02-2017
46 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2017 31-03-2017
47 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-05-2017 31-05-2017
48 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2017 31-08-2017
49 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-10-2017 31-10-2017
50 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-01-2018 31-01-2018
51 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2018 31-03-2018
52 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-06-2018 31-07-2018
53 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
11-10-2018 31-10-2018
54 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2018 31-12-2018
55 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2019 28-02-2019
56 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-04-2019 02-04-2019
57 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2017 30-09-2017
58 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2017 30-11-2017
59 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2018 28-02-2018
60 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-04-2018 30-04-2018
61 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2018 30-10-2018
62 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-01-2019 31-01-2019
63 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2019 31-03-2019
64 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-06-2017 30-06-2017
65 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-04-2017 30-04-2017
66 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2016 31-01-2017
67 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2016 31-10-2016
68 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-06-2016 31-07-2016
69 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2016 30-04-2016
70 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2015 01-02-2016
71 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2015 31-10-2015
72 Xavier PERICAY I HOSTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
08-07-2015 31-07-2015
73 Marc PONS I PONS

REPRESENTANT DEL GOVERN
02-07-2015 08-04-2016
74 Margalida PROHENS I RIGO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
03-10-2018 02-04-2019
75 Margalida PROHENS I RIGO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
25-06-2015 03-10-2018
76 Antoni REUS I DARDER

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
04-04-2018 25-01-2019
77 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2018 30-11-2018
78 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-05-2018 31-05-2018
79 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2017 31-12-2017
80 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-07-2017 31-07-2017
81 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
22-02-2017 28-02-2017
82 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2017 31-08-2017
83 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-01-2018 31-01-2018
84 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-06-2018 30-06-2018
85 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2018 31-12-2018
86 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-04-2019 02-04-2019
87 Mª Montserrat SEIJAS I PATIÑO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2017 31-03-2017
88 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

PORTAVEU SUPLENT G.P. El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES
25-06-2015 02-04-2019
89 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-06-2017 30-06-2017
90 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2016 31-01-2017
91 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2016 31-10-2016
92 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-06-2016 31-07-2016
93 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2016 30-04-2016
94 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2015 01-02-2016
95 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2015 31-10-2015
96 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
08-07-2015 31-07-2015
97 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2017 30-11-2017
98 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-04-2018 30-04-2018
99 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-03-2019 31-03-2019
100 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-09-2018 30-09-2018
101 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-10-2018 31-10-2018
102 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-05-2018 31-05-2018
103 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-12-2017 31-12-2017
104 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-07-2017 31-07-2017
105 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2017 28-02-2017
106 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2016 30-11-2016
107 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2016 31-08-2016
108 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-05-2016 31-05-2016
109 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-02-2016 29-02-2016
110 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-11-2015 30-11-2015
111 Sílvia TUR I RIBAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
01-08-2015 31-08-2015
112 Agustina VILARET I GONZÁLEZ

PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA
25-01-2019 02-04-2019