Ponència d'estudi de la situació del transport aeri de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-P0812-8'
ComposicióData inicialData final
1 Joan BONED I ROIG

PONENT
22-11-2012 31-03-2015
2 Damià BORRÀS I BARBER

PONENT
22-11-2012 31-03-2015
3 Lourdes BOSCH I ACARRETA

PONENT
24-04-2013 31-03-2015
4 Nel MARTÍ I LLUFRIU

PONENT
22-11-2012 31-03-2015
5 Mª Asunción PONS I FULLANA

PONENT
22-11-2012 31-03-2015
6 Margalida PROHENS I RIGO

PONENT
22-11-2012 24-04-2013
7 Vicent SERRA I FERRER

PONENT
22-11-2012 31-03-2015
8 Carlos Luis VERAMENDI I MESTRE

COORDINADOR
22-11-2012 31-03-2015