PONÈNCIA ESTUDI MALTRACTAMENTS I VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PEMVD-5'
ComposicióData inicialData final
1 Mercè AMER I RIERA

MEMBRE
16-02-2000 03-05-2000
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
03-05-2000 04-12-2001
3 Francisca BENNÀSSAR I TOUS

MEMBRE
24-03-2000 04-12-2001
4 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE
16-02-2000 04-12-2001
5 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
16-02-2000 04-12-2001
6 Maria CEREZO I MIR

MEMBRE
16-02-2000 04-12-2001
7 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
16-02-2000 24-03-2000
8 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE
16-02-2000 03-05-2000
9 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE
29-10-2001 04-12-2001
10 Sofía del C. HERNANZ I COSTA

COORDINADORA
16-02-2000 04-12-2001
11 Maria Neus MARÍ I MARÍ

MEMBRE
16-02-2000 04-12-2001
12 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
03-05-2000 29-10-2001
13 Josep Ignasi PORTELLA I COLL

MEMBRE
16-02-2000 04-12-2001